До питання визначення структури соціальної інфраструктури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглядаються підходи до розуміння структури соціальної інфраструктури. Виділено підходи до визна- чення терміну «соціальна інфраструктура», на основі аналізу структур соціальної інфраструктури за 35 вченими було визначено компоненти, які ними виділяються частіше та рідше. Розглянуто поділ соціальної інфраструктури на соціаль- но-побутову та соціально-культурну інфраструктуру, класифікацію галузей соціальної інфраструктури за видами обслуго- вування, досліджено підсистеми соціальної інфраструктури, що залежать від конкретних видів життєдіяльності суспі- льного індивіда, проаналізовано елементи, що поділяються за єдністю і цільовим призначенням галузей у системі суспіль- ного розподілу праці

Опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013

Ключові слова

соціальна інфраструктура, соціально-побутова інфраструктура, соціально-культурна інфраструктура, охорона здоров’я, матеріально-побутова підсистема, соціально-оздоровча інфраструктура

Бібліографічний опис