Ризики країн в ризик-менеджменті міжнародного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

ризик-менеджмент міжнародного бізнесу, сутність поняття «ризику країни», методи дослідження та оцінки ризиків країни, вплив ризику країни на ведення міжнародного бізнесу, SOCIAL SCIENCES::Business and economics

Бібліографічний опис

Телиженко, Альона Володимирівна. Ризики країн в ризик-менеджменті міжнародного бізнесу : кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» / А.В. Телиженко ; Науковий керівник І.О. Дерід. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 126 с.