Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Медицина». Випуск 41

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Вісник містить статті, про актуальні питання сучасної експериментальної та клінічної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 3 від 22.02.2021).

Опис

Journal contains articles about topical issues of modern experimental and clinical medicine. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU decision (protocol № 3 from 02.22.2021).

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Медицина». Випуск 41. – Харків, 2021. – 131 с.