Повсякденне життя мешканців великих міст Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: пострадянська історіографія питання (1991-2010 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано сучасну ситуацію в українській та російській історіографії щодо проблеми повсякденного життя мешканців великих міст Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Схарактеризовано основні напрями й особливості дослідження теми, методологічні підходи, оцінено спільні та специфічні риси української та російської історіографій й місце, яке посідає дозвілля у проблематиці повсякденного життя міст. Автор доходить висновку про малодослідженість і перспективність теми, особливо історії дозвілля, інтенсифікацію досліджень починаючи з 2001 р., плідність поєднання потенціалу різних наук та методологій у вивченні історії повсякденності, а також існування української та російської історіографії, з певними відмінностями, у рамках однієї традиції.

Опис

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html

Ключові слова

велике місто, історія повсякденності, дозвілля, теорія модернізації, структурно-комунікативна парадигма

Бібліографічний опис

Альков В.А. Повсякденне життя мешканців великих міст Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: пострадянська історіографія питання (1991-2010 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 906. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 13. – С. 16-25.