Вимірювання температурних ефектів електрохімічних реакцій на поляризованій межі «електрод - розчин» в системі Сu-СuSO4-H2O

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Створено та протестовано на електрохімічній системі Сu/Сu2+ експериментальну установку, що дозволяє одночасно реєструвати електричні параметри (потенціал електроду, струм) та температуру електрода з чутливістю не менше 10 мВ/К. Температурні залежності висвітлюють складний характер теплових процесів на поверхні електроду при проходженні електричного струму через межу «електрод - розчин».

Опис

Ключові слова

електрод, електрохімічні реакції, температурні ефекти, електротермографія

Бібліографічний опис

Cамойлов Є.О. Вимірювання температурних ефектів електрохімічних реакцій на поляризованій межі «електрод - розчин» в системі Сu-СuSO4-H2O / Є.О. Самойлов, С.А. Шаповалов, В.І. Ларін // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 820. Сер. : Хімія. – Вип. 16(39). – С. 350 – 352.