О реконструкции гробничного мартирия Св. Василея из ранневизантийского Херсона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

епископ, склеп, Косцюшко-Валюжинич, Суров, апсида, базилика, литургия

Бібліографічний опис

Литовченко Анна. О реконструкции гробничного мартирия Св. Василея из ранневизантийского Херсона / Анна Литовченко // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 205 – 206