Демократичні інститути та громадянська толерантність як засіб консенсусного розв’язання конфліктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядаються базові теорії демократії, які співвідносяться з концептами толерантності та громадянського суспільства. Зазначається, що демократія сприяє оцінюванню конфліктів як ігор з ненульовою сумою. На прикладі України вказується високий конфліктний потенціал перехідних суспільств із непередбачуваними електоральними циклами та слабкими цінностями терпимості. The basic theories of democracy are considered in a correlations with the concepts of tolerance and civil society. There says that democracy promotes evaluation of a conflict as non-zero-sum games. Also, using Ukrainian example, the author shaws high potential for a socio-political conflict in transitional societies with unpredictable electoral cycle and weak values of tolerance.

Опис

Ключові слова

демократія, конфлікт, консенсус, толерантність, громадянське суспільство, democracy, conflict, consensus, tolerance, civil society

Бібліографічний опис

Біденко Ю.М. Демократичні інститути та громадянська толерантність як засіб консенсусного розв’язання конфліктів / Ю.М. Біденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1091. – 2013. – С. 28-34