«Кодекс 53» Киккского монастыря как источник по истории взаимоотношений Кипрской православной церкви и британской администрации на Кипре (1878-1897 гг.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядається збірник документів «Кодекс 53» Кіккського монастиря, що відображає листування британської колоніальної адміністрації з найважливішим органом Кіпрської православної церкви – Святої обителлю Кікку. Автор докладно аналізує матеріали кодексу, що зачіпають відносини між Церквою і колоніальною владою на Кіпрі та приходить до висновку про те, що перші роки британського правління були найбільш плідними у налагодженні зв’язків між Кіпрської православної церквою і британською адміністрацією. В статье рассматривается сборник документов «Кодекс 53» Киккского монастыря, отражающий переписку британской колониальной администрации с важнейшим органом Кипрской православной церкви – Святой обителью Кикку. Автор подробно анализирует материалы кодекса, затрагивающие отношения между Церковью и колониальными властями на Кипре и приходит к выводу о том, что первые годы британского правления были наиболее плодотворными в налаживании связей между Кипрской православной церковью и британской администрацией. The article deals with the collection of documents «Codex 53» of the Kykkos Monastery, reflecting the correspondence of British colonial administration with the most important organ of the Cyprus Orthodox Church – Holy abode of Kykkou. The author analyzes in detail the materials of the codex that affect the relationship between the Church and the colonial authorities in Cyprus, and comes to the conclusion that the early years of British rule were the most fruitful in establishing links between the Orthodox Church of Cyprus and the British administration.

Опис

Артамонова Ксенія Юріївна – аспірантка кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Кікський монастир, британська колоніальна адміністрація, Кодекс 53, Кіпрська православна церква, Kykkos Monastery, the British colonial administration, Codex 53, the Orthodox Church of Cyprus

Бібліографічний опис

Артамонова Ксения. «Кодекс 53» Киккского монастыря как источник по истории взаимоотношений Кипрской православной церкви и британской администрации на Кипре (1878-1897 гг.) / Ксения Артамонова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 212-218.