До питання просторового аналізу в суспільно-географічних дослідженнях

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Важливим практичним завданням сучасної суспільної географії є виявлення найбільш оптимальних можливостей стійкого регіонального розвитку для забезпечення умов самоорганізації соціогеосистем різного ієрархічного рівня. Результатом суспільно-географічних досліджень мають бути моделі, обґрунтовані пропозиції, які стануть основою програм, стратегій регіонального розвитку на близьку та більш далеку перспективу. Вони повинні бути спрямовані на формування оптимального конкурентного середовища в регіоні, сприяти підвищенню його іміджу з метою залучення інвестицій, розвитку інфраструктури, вирішенню соціальних проблем, що в кінці кінців забезпечить підвищення рівня та якості життя населення.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013

Ключові слова

суспільна географія, просторовий аналіз, соціогеосистема

Бібліографічний опис