Демократія участі як якісний вимір політичної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

демократії, яка набула популярності наприкінці XX століття та має важливе значення для сучасного становлення демократичної політичної системи в Україні. Досліджуються форми і тенденції розвитку політичних практик участі громадян України на сучасному етапі. The article makes an attempt to ground and analyze the model of participatory democracy, which has become popular at the end of 20th century and plays a vital role for the nowadays formation of the democratic political system in Ukraine. Forms and development trends of political practices of participation of the Ukraine citizens are probed on the modern stage.Key words: participatory democracy, political participation, civil society, civil activity.

Опис

Ключові слова

партисипативна демократія (демократія участі), громадянська активність, громадянське суспільство, політична участь, participatory democracy, civil activity, political participation, civil society

Бібліографічний опис

Чабан O.O. Демократія участі як якісний вимір політичної системи / O.O. Чабан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 83-89