Водорості Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Суми : Університетська книга

Анотація

Уперше узагальнено дані щодо водоростей Національного природно го парку «Деснянсько-Старогутський», розглянуто історію досліджень водоростей на території Новгород Сіверського Полісся і парку, проаналі зовано видове різноманіття водоростей, розподіл видового складу за ти пами водойм та його особливості. Наведено повний анотований список водоростей, виявлених у водоймах парку та його околицях, визначено нові і рідкісні види.

Опис

Ключові слова

водорості, Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський»

Бібліографічний опис

Водорості Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» : монографія / О. В. Бурова, М. Д. Жежера ; за заг. ред. д.б.н., проф. П. М. Царенка. – Суми : Університетська книга, 2013. – 182 (2) с.