Три модели интерпретации синтаксических связей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Запропоновано 3 моделі автоматичного розпізнавання семантичних типів синтаксичних відношень: 1) модель семантичних шаблонів, 2) семантичних валентностей, 3) семантичних преференцій. Обговорюються подібності та відмінності між ними. Three models of automatic recognition of the semantic type of syntactic relations are proposed: 1) semantic patterns, 2) semantic valences, 3) preference semantics. The similarities and differences between them are discussed.

Опис

Ключові слова

синтаксические связи, модель семантических валентностей, модель семантических шаблонов, классификация слов

Бібліографічний опис

Кравчук И.С. Три модели интерпретации синтаксических связей / И.С. Кравчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 765. Сер.: Філологія. – Вип. 50. – С. 63 – 66