Проза Л. Первомайського в оцінках критиків і літературознавців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье рассматривается рецепция прозы Л. Первомайского украинской критикой и литературоведением с 20-х по 90-е гг. XX века. The article deals with the perseption of L. Pervomayskiy's prose by the Ukranian criticism from 1920s up until 1990s.

Опис

Ключові слова

Первомайський, аналіз особливостей стилю, критичний відгук, аналіз текстів

Бібліографічний опис

Наріжна Л.Г. Проза Л. Первомайського в оцінках критиків і літературознавців / Л.Г. Наріжна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – № 707. Сер.: Філологія. – Вип. 46. – С. 174 – 179