Тема козаків-характерників в українському інформаційному просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто відображення теми козаків-характерників в українському інформаційному просторі. Показані особливості уявлень, інтерпретацій, формування цього контенту у різних дискурсах. Дана характеристика сучасним комунікаційним майданчикам, на яких обговорюється тема козаків-характерників. The display of the theme of cossack-kharakternyk in the Ukrainian information space is considered. It is shown of perceptions, interpretations of this content in some discourses. It is made the characteristic of the modern communication grounds, which discusses the topic of cossack-kharakternyk.

Опис

Ярох Анатолій Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

information space, the cossacks-kharakternyk (magician), content, discourse, Internet-communication, інформаційний простір, козаки-характерники, контент, дискурс, інтернет-комунікації

Бібліографічний опис

Ярох А.І. Тема козаків-характерників в українському інформаційному просторі / А.І. Ярох // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 96-102.