Вплив конкуренції між суб’єктами ринку новин на розвиток інформаційного агентства «Укрінформ» (2000–2008 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Автор досліджує особливості розвитку «Укрінформу» на сучасному етапі під впливом конкуренції між суб’єктами інформаційного ринку. Показані шляхи поступового переходу до конвергенції та диференціації новинарного продукту агентства. Визначено основні функції інформаційних агентств – вироблення та продаж новин – в умовах конкурентного середовища. The author explores the features of development of «Ukrinform» on a modern stage under influence of competition between subjects of the informative market. The ways of gradual conversion to|by| convergence and differentiation of news product of agency are shown. The main functions of news agencies – production and sailing news – in competitive environment are determined.

Опис

Фоменко Володимир Костянтинович – керівник Харківського регіонального відділу Укрінформу, викладач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

конкуренція, інформаційні агентства, новинарний продукт

Бібліографічний опис

Фоменко В.К. Вплив конкуренції між суб’єктами ринку новин на розвиток інформаційного агентства «Укрінформ» (2000–2008 рр.) / В.К. Фоменко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 874. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. І. – С. 28 – 32