Рівень здоров’я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті представлено результати впровадження в навчально-виховний процес Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна психолого-педагогічного тренінгу з формування культури здоров’я студентів І курсу. Розглянуто значення формування культури здоров’я молоді на першому курсі засобами тренінгу. Наведено дані показників стану фізичного здоров’я студентів за методом В.А.Шаповалової до та після проведених занять. В статье представлены результаты внедрения в учебно-воспитательный процесс Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина психолого-педагогического тренинга по формированию культуры здоровья студентов І курса. Рассмотрено значение формирования культури здоровья молодежи на первом курсе с помощью тренинга. Приведены данные показателей состояния физического здоровья студентов по методу В. А. Шаповаловой до и после проведенных занятий. The results of improving the psycolodycal and pedagogical training lessons for forming health culture of firstyear to educational process of Karazin Kharkiv National University are present in the article. The data of students’ physical health level before and after training lesson are present.

Опис

Ключові слова

здоров’я студентів, культура здоров’я, тренінг, формуючий експеримент

Бібліографічний опис

Самойлова Н.В. Рівень здоров’я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров’я / Самойлова Н.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 862. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 6. – С. 129 – 137