Концепція атласу освітнього комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Метою даної статті є висвітлення результатів дослідження з розробки концепції атласу освітнього комплексу України для потреб органів управління освітою різних територіальних рівнів.

Опис

Ключові слова

освітній комплекс України, атлас освітньої сфери, освіта населення

Бібліографічний опис

Байназаров А.М. Концепція атласу освітнього комплексу України / А.М. Байназаров, Є.М. Самко // Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї: збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна; Iнститут передових технологiй, 2008. – Вип.8. – С.