Юрій Шерех як «наївний національний романтик»: еволюція світогляду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються етапи пошуку Ю Шевельовим власної ідентичності. У своїй роботі «З повісті про двох Юрків» Ю. Шевельов залишив спогади про Ю. Лавріненка, образ якого сприймається як романтичне авторське «ego». Виходячи з цього творчий доробок Ю. Шевельова упродовж 1941 - 1956 pp. можна оцінити як романтичний, а його самого визначити наївним національним романтиком. У другій пол. 1950-их він полишає літературу, не знайшовши порозуміння з читачами. У 1980-их Ю. Шевельов повертається до романтизму як вияву національного духу. Слід відзначити, що Ю. Шевельов у своїй літературознавчій діяльності використовував літературну маску «Юрій Шерех».

Опис

In this article Y. Shevelev is considered as a naive national romanticist. In his work «From the story about two Yuriys» Y. Shevelev left his notes about Y. Lavrinenko whose image is perceived as a romantic «ego» of the author. In our opinion, the creative work of Y. Shevelev is clearly divided into two periods which we can identify as romantic: 1941 - 1956 and 1980 - 1990. The characteristic feature of his creative work is that he used the literary mask of «Yuriy Shereh» in his literary activity.

Ключові слова

світогляд, наївний національний романтик, літературна маска

Бібліографічний опис

Кисіль В.В. Юрій Шерех як «наївний національний романтик»: еволюція світогляду / В.В. Кисіль // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 156 – 158