Концепція політичної влади в соціології Т. Парсонса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття спрямована на розгляд поняття сутності влади, визначення меж її дії в суспільстві за допомогою реконструкції соціологічних теорій Т. Парсонса. Приділяється увага аналізу політичної влади як символічно узагальненого засобу комунікації, що дозволяє розширити поле аналізу з приводу цінності влади як ресурсу зміни соціальної ситуації. У статті розглядається можливість застосування парсонівської концепції влади до сучасної політичної дійсності. Робиться висновок щодо перспектив подальшого розвитку концепції Т. Парсонса в рамках сучасної науки про владу.

Опис

Ключові слова

влада, могутність, вплив, комунікативний акт, соціальна система, символічно узагальнений засіб

Бібліографічний опис

Яцура К.Г. Концепція політичної влади в соціології Т. Парсонса / К.Г. Яцура // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 54 – 62