Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу, становлення реабілітації. Медична реабілітація як фундамент реабілітаційного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації розроблені колективом викладачів кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Курс присвячений питанням медичної реабілітації у клініці внутрішніх хвороб і складається з семи послідовних тем, в яких розглядається історія становлення фізичної реабілітації у світі і в Україні, викладені сучасні погляди на фізичну реабілітацію, наведені основні методи та їхня доцільність у лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації відповідно до вимог ВООЗ, висвітлені мета, завдання, терміни, показання та протипоказання, методики їхнього застосування. Надані питання для самоконтролю та рекомендована література.

Опис

Ключові слова

історія становлення реабілітації, медична реабілітація

Бібліографічний опис

Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу, становлення реабілітації. Медична реабілітація як фундамент реабілітаційного процесу : методичні рекомендації для позааудиторної самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 4-го року навчання з дисципліни «Внутрiшня медицина (в тому числi ендокринологія)» [Електронний ресурс] / уклад. : Е.В. Карнаух, Р.О. Маланчук, М.С. Бринза. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 33 с.