Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем : міжнародна науково-практична конференція (1 ; 2021 ; Харків) : збірник тез доповідей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05-26

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У збірнику представлені тези доповідей учасників I Міжнародної науково-практичної конференції на загальну тему «Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем». Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Опис

The collection presents abstracts of the participants of the I International Scientific and Practical Conference on the general topic «Current state, problems and prospects of business development, financial, credit and accounting systems.» For scientists, post-graduate students and students of higher educational institutions. Materials are submitted in the author’s edition.

Ключові слова

Current state, problems and prospects of business development, financial, credit and accounting systems, I International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, May 26, 2021), Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем, 1 Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 26 травня 2021 року)

Бібліографічний опис

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем : міжнародна науково-практична конференція (1 ; 2021 ; Харків) : збірник тез доповідей [Електронний ресурс]. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класса ; OC Windows 7/10 ; дисковод CD-ROM ; Acrobat Reader 10. - 298 с.