Інтонація у філософському тексті: філософсько- культурологічний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-09-14

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена філософсько-культурологічному дослідженню ролі інтонації у філософських текстах, яка, будучи конститутивною для філософії, залишається етосом “слухової” і “візуальної” культур з тенденційним ускладненням її вираження і сприйняття. З’ясувавши, що філософським текстам властиві принципова авторськість, глибинний діалогізм, інтертекстуальність, поліфонія, філософські категорії і запитальність, доповнюємо цей список потужною детонаційністю (прагненням виходу в тонаційне за межі його конвенціональних ін-). Інтонаційно-артикуляційний конфлікт, актуалізований Руссо у контексті філософського письма, і деконструкційно досліджений Дерріда, відкриває тільки один з можливих видів співпраці інтонації й артикуляції у філософському тексті. Але і в ньому Дерріда відчув, не ідентифікувавши, “третю силу”, яку ми назвали детонацією.

Опис

Ключові слова

Філософія культури, інтонація, артикуляція, детонація, філософський текст, філософія мови, деконструкція, філософська антропологія, фоноцентризм.

Бібліографічний опис

Гайдамачук, Ольга Володимирівна. Інтонація у філософському тексті: філософсько- культурологічний вимір : дисертація ... канд. філос. наук, спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (філософські науки) / О.В. Гайдамачук. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 215 с.