Ономастичний простір поезії Володимира Калашника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Селіверстова, Л.І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті аналізується ономастична лексика, що виконує роль поетонімів у поетичних творах сучасного автора Володимира Калашника. Розглядаються засоби та прийоми перетворення антропонімів, міфонімів, бібліонімів, топонімів та інших видів онімів на поетоніми, а також визначені стилістичні функції ономалексем.

Опис

Селіверстова Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської мов як іноземних Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

ономастичний простір, антропонім, міфонім, бібліонім, топонім, поетонім, конотація, стилістичні функції

Бібліографічний опис

Селіверстова Л.І. Ономастичний простір поезії Володимира Калашника / Селіверстова Лариса Іванівна // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 456 - 467