Проблеми та перспективи переходу землеробства в Україні до екологічно збалансованого стану

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Поява землеробства прискорила соціально-економічний розвиток і прогрес суспільства, інтенсифікувавши процеси природокористування, а також спричинила виникнення нової форми господарювання, яка призвела до глибоких змін первинних ландшафтів, деградації та виснаження земель. По мірі розвитку землеробства удосконалювалися методи, способи та технології виробництва продукції рослинництва, використання землі та відтворення родючості ґрунтів.

Опис

Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10–11 квітня 2014 р. / відп. ред. О. В. Браславська – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014.

Ключові слова

землеробство, екологічно-збалансоване землеробство

Бібліографічний опис