Неореализм А. И. Куприна в контексте литературного процесса «серебряного века»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті викладені результати аналізу прози О.І. Купріна в контексті “срібного віку”, які дозволяють говорити про близькість художніх систем Купріна та А. Чехова, І. Буніна, Л. Андрєєва, М. Горького, але не на основі вірності класичному реалізму, а в зв’язку з виявленими в їх творах тенденціями модернізації літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть.

Опис

The results of research allows to speak about similarity of fiction systems of Kuprin and A. Chehov, I. Bunin, L. Andreev, M. Gorky not on basis of adherence to classical realism but in connection with tendencies to literature modernization of late XIX – early XX centuries.

Ключові слова

Куприн, неореализм, литературный процесс «серебряного века», модернизация литературы

Бібліографічний опис

Скубачевская Л.А. Неореализм А. И. Куприна в контексте литературного процесса «серебряного века» / Л.А. Скубачевская // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 798. Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С. 207 – 210