Суспільно-економічний генезис співпраці України з Європейським союзом

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню суспільно-економічного генезису взаємовідносин та співпраці мііж Україною та Європейським Союзом на рівні формулювання стратегії інтеграції та пріоритетів співробітництва. Розглянуто аспекти обгрунтування основних суспільно-економічних етапів розвитку взаємовідносин України та ЄС, проведено аналіз можливих векторів їхнього подальшого розвитку в контексті застосування досвіду державного управління та окреслення першочер-гових шляхів прискорення євроінтеграційного курсу України та її економічної, політичної та господарської систем до сві-тового господарства. Увагу приділено перевагам інтенсифікації двосторонніх відносин з точки зору ефективності дер-жавного управління

Опис

Ключові слова

євроінтеграція, транскордонне співробітництво

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2010. – Вип. 8(1)