Компетентнісний підхід до формування фізичного здоров’я студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття розглядає одне із найактуальніших питань сучасної освіти – формування компетентнісного ставлення до здоров’я у студентів. У роботі розглянуто значення, сутність та основні параметри валеологічної компетентності. Представлено результати впровадження до навчального процесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна програми щодо розвитку валеологічної компетентності студентів у процесі вивчення курсу «Безпека життєдіяльності». Статья рассматривает один из актуальнейших вопросов современного образования – формирование компетентного отношения к здоровью у студентов. В работе рассмотрено значение, сущность и основные параметры валеологической компетентности. Представлены результаты внедрения в учебный процесс Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина программы, направленной на развитие валеологической компетентности у студентов в процессе изучения курса «Безопасность жизнедеятельности». The topical problem of modern education, that concerning forming of the competent attitude to health by students are considered in this article. In the work the meaning, essence and main parameters of the valeological competence was considered. The results of improving the program for developing valeological competence of students in the learning process of the academic discipline «The safety of human activiti» to educational process of Karazin Kharkiv National University are present in the article.

Опис

Ключові слова

безпека життєдіяльності, валеологічна компетентність, здоров’я студентів, формуючий експеримент

Бібліографічний опис

Самойлова Н.В. Компетентнісний підхід до формування фізичного здоров’я студентів / Н.В. Самойлова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 907. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 7. – С. 52 – 62