Спеціальні радянські автомобілі для інвалідів та їх експлуатація на Харківщині (кінець 1940-х – 1990-ті роки)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується історія розробки радянських принципово нових спеціальних мотоколясок для інвалідів. Коротко розглядаються всі інвалідні модифікації автомобілів ЗАЗ. Досліджуються й умови, на яких видавалися мотоколяски та автомобілі з ручним керуванням, їх ремонт та експлуатація на Харківщині. Автор робить висновок, що в СРСР мав місце своєрідний феномен – інвалідні мотоколяски та автомобілі з ручним керуванням. Інваліди отримували транспорт для пересування не в ролі пасажирів, як це було в Європі та США, а як водії. Також доведено, що із збільшенням виробництва автомобілів пропорційно зростала і кількість інвалідів, що могли претендувати на спецтранспорт. В статье исследуется история разработки советских принципиально новых специальных мотоколясок для инвалидов. Коротко рассматриваются все инвалидные модификации автомобилей ЗАЗ. Исследуются и условия на которых выдавались мотоколяски и автомобили с ручным управлением, их ремонт и эксплуатация на Харьковщине. В работе сделан вывод, что в СССР имел место своеобразный феномен – инвалидные мотоколяски и автомобили с ручным управлением. Инвалиды получали транспорт для передвижения не в качестве пассажиров, как было в Европе и США, а именно в качестве водителей. Также доказано, что с увеличением производства автомобилей пропорционально возрастало и количество инвалидов, которые могли претендовать на спецтранспорт. The article deals with the history of development of Soviet fundamentally new special microcars for disabled people. All modifications for disabled by ZAZ vehicles are briefly considered. The conditions in which microcars and vehicles with manual control were issued, their repair and operation in Kharkiv region are also being investigated. The final conclusion is that Soviet microcars and vehicles with manual control were peculiar phenomenon because disabled people had got them for using not like passengers (as it was in Europe and the USA), but like drivers. It is also proved that increasing of the number of such special vehicles led to proportional increasing of disabled people who claimed them.

Опис

Ключові слова

автопром, автомобиль, инвалид, мотоколяска, Харьков, автомобіль, інвалід, Харків, automotive industry, car, disabled, microcar, Kharkiv

Бібліографічний опис

Устименко О. М. Спеціальні радянські автомобілі для інвалідів та їх експлуатація на Харківщині (кінець 1940-х – 1990-ті роки) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 28-50.