Виробнича практика: програма та методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності 8.03020301 – «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – магістр)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-03-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Видання розкриває мету та зміст виробничої практики, містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження практики, оформлення звітної документації, у виданні висвітлюються різноманітні аспекти проведення виробничої практики магістрів.

Опис

Видання призначене для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Ключові слова

Виробнична практика, Звіт з практики, Щоденник практики, Організація практики, База практики, Ефективність зовнішньоторговельних операцій, Виявлення неефективних бізнес‐процесів, Структура звіту

Бібліографічний опис

Виробнича практика: програма та методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності 8.03020301 – «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – магістр) / уклад.. Л. І. Григорова‐Беренда – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016 – 28 с.