Зовнішньоекономічна (виробнича) практика : програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньопрофесійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Видання розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоекономічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів із питань проходження практики, а також підготовки, оформлення звітів та їх захисту.

Опис

Ключові слова

зовнішньоекономічна (виробнича) практика

Бібліографічний опис

УДК 339:378.147.091.33-027.22(075.8)339:378.147.091.33-027.22(072)