Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 242 «Туризм»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до практичних занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів та проведення контролю знань, методичні рекомендації до написання контрольних робіт, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю. Методичні рекомендації розроблені для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Опис

Ключові слова

інновації, управління інноваціями, готельно-ресторанний бізнес, державне регулювання інноваційної діяльності, інноваційні форми обслуговування, інноваційні формати закладів, інформаційні інноваційні технології, впровадження інноваційних технологій

Бібліографічний опис

Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / укл. Г.І. Гапоненко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 52 с.