Механізми асоціації біологічно активних речовин та їх комплексоутворення з ДНК.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню однієї з актуальних проблем сучасної молекулярної біофізики – з'ясування ролі водневих зв'язків і молекул води у стабілізації самоасоціатів і гетероасоціатів ряду біологічно активних речовин і при їх зв'язуванні з ДНК. Методами коливальної (ІЧ і КР) спектроскопії та комп'ютерного моделювання було досліджено самоасоціацію та гетероасоціацію біологічно активних речовин (БАР) і їх комплексоутворення з ДНК. Аналіз коливальних спектрів і комп'ютерні розрахунки дозволили встановити структурні особливості та молекулярні механізми само- і гетероасоціатів, що утворюються. Було побудовано моделі асоціатів, встановлено вклади різних видів міжмолекулярних взаємодій та молекул води в їх стабілізацію, обчислено енергетичні характеристики комплексів, що утворюються.

Опис

Ключові слова

ІЧ-спектроскопія, КР-спектроскопія, водневий зв'язок, самоасоціація, гетероасоціація, біологічно активна речовина, міжплощинні взаємодії, стабільність само- і гетероасоціатів, комп'ютерне моделювання

Бібліографічний опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук