Територіальні особливості молоко промислового комплексу Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

У статті висвітлено особливості розвитку молокопромислового комплексу Харківської області. Проаналізовано динаміку поголів’я великої рогатої худоби та виробництва молока в регіоні за період з 1990 р. до 2011 р. Виявлено внутрішньорегіональні відмінності у розвитку молочного скотарства. Визначено рівень забезпеченості населення районів молоком. Виділено групи районів за рівнем розвитку молочного тваринництва. Окреслено проблеми розвитку молокопромислового комплексу регіону та запропоновано заходи щодо їх розв’язання

Опис

Ключові слова

молокопромисловий комплекс, , молочна промисловість, поголів’я, велика рогата худоба, молочне скотарство

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збір-ник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 173 – 178