Вплив червоного світла на активність сахарозофосфатсинтази і сахарозосинтази у листках томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вісник Львівського університету. Серія біологічна

Анотація

У вегетаційних дослідах вивчали активність сахарозофосфатсинтази (СФС) і сахарозосинтази (СС) у листках розсади сорту томатів ранніх строків дозрівання Кременчуцький та сорту пізніх строків дозрівання Ace 55 vf за активації фітохромів червоним (ЧС, 660 нм) і далеким червоним (ДЧС, 730 нм) світлом та їх комбінації (ЧС+ДЧС). Встановлено, що активність ферментів у обох сортів змінювалась залежно від довжини хвилі червоного світла. Реакція сортів за активністю СФС і СС на цей чинник різнилась. Припускається, що активність досліджених ферментів підлягає фітохромному контролю.

Опис

In vegetative experiments the sucrose phosphate synthase (SPS) and sucrose synthase (SS) activity in leaves of tomato cultivar Kremenchug with early maturing and cultivar Ace 55vf with late maturing under phytochrome activation by red (660 nm), far-red (730 nm) light and their combination (660 + 730 nm) have been investigated. The enzyme’s activity have shown to alter in both cultivar depending of the red-light wavelength. The cultivar reaction of SPS and SS activity for this factor was different. It’s suppose, that activity of investigated enzymes submitted to phytochrome control.

Ключові слова

фітохроми, вуглеводний обмін, сахарозофосфатсинтаза, сахарозосинтаза, phytochromes, Lycopersicon esculentum Mill

Бібліографічний опис

Щоголєв А. С. Вплив червоного світла на активність сахарозофосфатсинтази і сахарозосинтази у листках томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) / А. С. Щоголєв, В. В. Жмурко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. - № 61. – С. 208-215.