Соціальний туризм: сутність, переваги та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено вивченню соціального напряму туристської діяльності в Україні. Зроблено аналіз переваг та перспектив даного виду туризму в Україні та Харківській області, обґрунтовано необхідність його географічного дослідження. Article is devoted to studying of a social direction of tourist activity in Ukraine. The analysis of advantages and prospects of the given kind of tourism in Ukraine and the Kharkov area is made, necessity of its geographical research is proved.

Опис

Ключові слова

соціальний туризм, феномен культури, інститут гостинності, туристичні послуги, рекреація, регіональний розвиток, social tourism, a phenomenon of culture, institute of hospitality, tourist services, recreation, regional development

Бібліографічний опис

Скриль І.А. Соціальний туризм: сутність, переваги та перспективи розвитку / І.А. Скриль // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 194–197.