До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті розглядається питання про характер контактів між слов’янами та носіями салтово-маяцької культури в Донецькому лісостепу. Розглянуто дві точки зору на цю проблему – про мирне співіснування і про військову основу стосунків. А також проаналізовано елементи матеріальної культури, котрі свідчать на користь таких стосунків. В статье рассматривается вопрос о характере контактов между славянами и носителями салтово-маяцкой культуры в Донецкой лесостепи. Рассмотрены две точки зрения на эту проблему - о мирном сосуществовании и о военной основе отношений. А также проанализированы элементы материальной культуры, которые свидетельствуют в пользу таких отношений. The article deals with the problem of contacts between Slavs and people of Saltov culture in the Donetsk steppe. Both points of view on this issue - the peaceful coexistence and the military relations were considered. Also the elements of material culture, which demonstrate the benefits of such relationships were analyzed .

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, салтово-маяцька культура, укріплені поселення, селища, салтівський імпорт, контактна зона, Saltov culture, fortified settlements, unfortified settlements, Saltov import, contact zone

Бібліографічний опис

Юрченко Анна. До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу / Анна Юрченко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 67-75.