Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню проблеми знаходження конструктивних умов існування та побудові розв'язків диференціально-алгебраїчних крайових задач у припущенні, що невідома є матричною функцією. Матричний запис невідомої узагальнює вигляд як матричного диференціально-алгебраїчного рівняння, так і крайової умови. За допомогою апарату псевдообернених матриць в дисертації вдосконалено схему дослідження задач про існування та побудову розв'язків матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач. На прикладі матричних рівнянь Ляпунова, Сильвестра та Ріккаті продемонстровано ефективність отриманих умов розв'язності та схеми побудови розв'язків. Побудовано схему регуляризації матричних рівнянь Ляпунова та Сильвестра, яка суттєво відрізняється від класичного методу регуляризації Тихонова. На прикладі матричних періодичних та багатоточкових задач для диференціально-алгебраїчних рівнянь продемонстровано ефективність отриманих умов розв'язності та схеми побудови розв'язків.

Опис

Ключові слова

Математика, Диференціальні рівняння, Диференціально-алгебраїчні крайові задачі, Матричні рівняння, Диференціально-алгебраїчні рівняння, Псевдообернені матриці, Узагальнений оператор Гріна

Бібліографічний опис

Дзюба М. В. Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі : дис. … кандидата фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Дзюба Марина Володимирівна. – Харків, 2019. – 166 с.