Стан поверхневих вод Донецької області

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложены основные характеристики экологического состояния рек Донецкой области

Опис

Ключові слова

річки Донецької області, екологічний стан, забруднюючі речовини

Бібліографічний опис

Федь Н.С., СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011.