Арешт судна як правовий засіб забезпечення морських вимог (процесуальні аспекти)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-03-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розгляду правовідносин, що виникають в процесі накладення арешту на морське судно на забезпечення морських вимог в порядку цивільного судочинства та звільнення його з-під арешту. Досліджено розвиток інституту арешту морського судна в історично-правовому аспекті від часів Давнього Риму до сучасності. Запропоновано класифікацію видів арешту морських суден в залежності від різних критеріїв. Проаналізовано та визначено місце інституту арешту морського судна на забезпечення морських вимог в системі права України. За результатами дослідження вказаних питань запропоновано власне визначення арешту судна як комплексного правового інституту. Проаналізовано норми чинного українського законодавства, що регулюють процесуальні аспекти накладення арешту на морське судно, надання зустрічного забезпечення за такою заявою, звільнення судна з-під арешту внаслідок надання іншого виду забезпечення або у разі припинення арешту з інших підстав. За результатами проведеного дослідження сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання інституту арешту судна в Україні шляхом внесення відповідних змін до КТМ та ЦПК України. Проведено дослідження правового регулювання питань арешту морського судна в різних країнах.

Опис

Ключові слова

арешт судна, морська вимога, забезпечення позову, зустрічне забезпечення, виконання рішень

Бібліографічний опис

Мурзенко, Максим Володимирович. Арешт судна як правовий засіб забезпечення морських вимог (процесуальні аспекти) : дисертація ... кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) / М.В. Мурзенко; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 207 с.