NIHIL DESPERARI: практика використання комплексного методу маркетингових комунікацій на прикладі університетської бібліотеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Одеса: ОНУ

Анотація

Стаття присвячена проблемі відношення «читач-бібліотека» в університетській бібліотеці. Проаналізовано особливості контингенту відвідувачів Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна. Окреслено способи отримання інформації, яким надають перевагу у сучасності. Констатовано, що університетська бібліотека змушена активно вести пошук шляхів для збільшення активних користувачів. З цією метою розглянуто досвід ЦНБ у поєднанні новітніх елементів івент-маркетингу та традиційних заходів культурно-просвітницької діяльності університетської бібліотеки. Встановлено, що традиційні методи роботи з читачами добре працюють для активних відвідувачів, проте застосування нових підходів, зокрема, концепції потреби станів, значно збільшує зацікавленість користувачів. Інноваційні методи івент-маркетингу найкраще застосовувати для привернення уваги нової потенціальної читацької аудиторії. ЦНБ має досвід використання власних успішних нетрадиційних подій і вдало співпрацює при організації та проведенні міських і державних заходів. Такий досвід свідчить про перетворення бібліотек у відкритий творчий простір для широкої аудиторії.

Опис

А. А. Гужва, завідувач відділу комплектування Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. І. К. Журавльова, директор Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, університетська бібліотека, користувач, читач, концепція потреби станів, читання, подія, маркетинг, івент-маркетинг

Бібліографічний опис

Гужва А.А. NIHIL DESPERARI: практика використання комплексного методу маркетингових комунікацій на прикладі університетської бібліотеки / А.А. Гужва, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2017. – Том 22, випуск 2(18) «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – С. 275–284.