Іонна асоціація пікратів з катіонами різної природи в розчинниках з низькою та середньою діелектричною проникністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-06-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робота присвячена пошуку адекватних моделей опису іонних рівноваг за даними кондуктометрії в розчинах електролітів в апротонних середовищах із низькою та середньою діелектричною проникністю. Для вивчення обрано солі пікринової кислоти: пікрати тетра-н-бутиламонію, тетраетиламонію, цетилтриметиламонію, N-цетилпіридинія та калію. Як розчинники використано переважно суміші ацетону з н-бутилацетатом та н-гексаном. На прикладі пікрату тетра-н-бутиламонію в системах ацетон–н-бутилацетат та ацетон–н-гексан в інтервалі від 20,56 до 4,99 та концентрацій від 0,3х10–4 до 7,8х10–2 М реалізована модель опису іонних рівноваг в розчинниках з е ≤ 7 із урахуванням утворення іонних трійників. У моделі для обробки даних кондуктометрії поєднано підхід Ходжо з рівнянням Лі–Уітона. Фореограми пікратів вивчених іонів при = 8,8 – 9,1 описуються майже однаково успішно як із урахуванням іонних трійників, так й без них.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry::Physical chemistry

Бібліографічний опис

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 02.00.04 – фізична хімія