Міжнародні готельні мережі: світовий досвід для України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразина

Анотація

Опис

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 412 с.

Ключові слова

туризм, міжнародні готельні мережі

Бібліографічний опис

Довгаль Г.В. Міжнародні готельні мережі: світовий досвід для України / Г.В. Довгаль, Н.І. Данько // Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 110-127.