Моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області

Анотація

В статті висвітлено результати моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в міських і районних соціогеосистемах Дніпропетровської області за період з 2007 по 2011 роки. Моделювання виконувалось у нормованому багатовимірному ознаковому просторі за 106 статистичними параметрами геоекологічної складової соціогеопроцесу. Визначалися такі показники траєкторії, як проекція на оптимальну траєкторію розвитку, відхилення від неї і проекційний коефіцієнт прогресу. За результатами дослідження визначені соціогеосистеми, що є лідерами та аутсайдерами у розвитку геоекологічної ситуації.

Опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

геоекологічна ситуація, соціогеосистема, траєкторія розвитку, порівняльно- географічний аналіз, моделювання, порівняльно-історичний аналіз, прогноз, контроль розвитку

Бібліографічний опис