Об’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Карпенко Оксана Іванівна – студент-магістр юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

географічне зазначення, найменування походження, назви місця походження товару, кваліфіковані зазначення походження товару, право інтелектуальної власності

Бібліографічний опис

Карпенко О.І. Об’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення / Оксана Іванівна Карпенко // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 218–221