Специфіка розвитку американської літератури кінця ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

В даній статті було досліджено специфіку літературного процесу американської літератури другої половини ХХ століття. В результаті чого було визначено цілий ряд особливостей, що значною мірою вплинули на розвиток даної літератури: впровадження нових філософських концепцій, «стик» культурних і інтелектуальних цінностей, багатокольоровість, криза образу автора, стрімкий розвиток постмодерністської літератури. Встановлено, що паралельно із суто американською розвивалася й американо-єврейська література. In given article specificity of literary process of the American literature of second half of XX-th century has been investigated Therefore variety of features which have appreciably affected development of the given literature has been defined: introduction of new philosophical concepts, «joint» of cultural and intellectual values, polychromy, crisis of an image of the author, prompt development of the postmodernist literature. We have defined that in parallel with originally American the American-Jewish literature developed.

Опис

Бессараб Олександр Володимирович, викладач кафедри зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Постолова Ірина Вікторівна, викладач кафедри зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

американо-єврейська література, криза образу автора, постмодернізм, «стик» культур, постструктуралізм

Бібліографічний опис

Бессараб О.В., Постолова І.В. Специфіка розвитку американської літератури кінця ХХ століття // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С.242-249