Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансовокредитних та облікових систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІI Міжнародної науково-практичної конференції на загальну тему «Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем». Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несуть автори.

Опис

Ключові слова

бізнес, стан та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитні системи, облікові системи

Бібліографічний опис

Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансовокредитних та облікових систем : міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2022 ; Харків) : збірник тез доповідей. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 318 с. (PDF). - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класса ; OC Windows 7/10 ; дисковод CD-ROM; Acrobat Reader 10. -