Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков: ЧП Тимченко А.Н.

Анотація

"Эта работа — первая хронологически наиболее полная история библиотеки Харьковского университета, одного из старейших университетов Восточной Европы. В контексте истории вуза, развития украинского библиотековедения, с использованием предыдущей историографии, архивных документов воссозданы этапы становления и развития библиотеки, ее места в деятельности университета, в истории Харькова — большого научного, промышленного и культурного центра Украины. Книга предназначена для библиотекарей, историков, краеведов, всех, интересующихся историей библиотечного дела. Ця праця — перша хронологічно найбільш повна історія бібліотеки Харківського університету, одного з найстаріших університетів Східної Європи. У контексті історії вузу, розвитку українського бібліотекознавства, з використанням попередньої історіографії, архівних документів відтворено етапи становлення та розвитку бібліотеки, її місця у діяльності університету, в історії Харкова — великого наукового, промислового та культурного центру України. Книга призначена для бібліотекарів, істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією бібліотечної справи".

Опис

Ключові слова

Харьковский университет, Центральная научная библиотека, ЦНБ, библиотека, библиотекарь, директор библиотеки, история библиотек, Рубинский, труды Рубинского, редкая книга, Харьков

Бібліографічний опис

Березюк Н.М. Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Нина Михайловна Березюк, Ирина Григорьевна Левченко, Раиса Павловна Чигринова. – Харьков: ЧП Тимченко А.Н., 2006. – 337 с.: ил., 26 л.ил. – Библиогр.: с.221-230 (121 назв.).