Розселення населення Дніпропетровської області: територіальний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу територіальних особливостей розселення населення Дніпропетровської області. Дана загальна характеристика розселення населення області. Проаналізовано показники щільності населення, наведено та оха- рактеризовано індекс концентрації населення. Обчислені основні центри просторового розподілу населення області, наве- дено їх сутність та значення. Визначено скошеність просторового розподілу населення області. Отримані результати відображені картографічно. Визначено та проаналізовано просторово-статистичні особливості розподілу населення по території Дніпропетровської області.

Опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013

Ключові слова

розселення населення, щільність населення, індекс концентрації населення, центри розподілу населення

Бібліографічний опис