Загальне благо та суспільний інтерес в умовах українського державотворення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядається специфіка державотворення в контексті процесу розбудови незалежної української держави. Робиться акцент на сутнісному змісті понять „загальне благо” та „суспільний інтерес”. Наголошується увага на двох традиціях розуміння поняття „публіки”, які були закладені Г.Арендт та Ю. Хабермасом. Звертаємося до проблеми формування публічної сфери, а також необхідності визначення змістового навантаження „загального блага” та „суспільного інтересу” відповідно до державотворчих процесів в Україні. Specific of state-making in the context of independent Ukrainian state-building is examined. It is focused on the essential content of concepts of „public good” and „public interest”. Two traditions of understanding of „public” concept by H.Arendt and J.Habermas are underlined. It is concentrated on the problem of formation of public sphere, definition of „public good” and „public interest” according to the process of state-making in Ukraine.

Опис

Ключові слова

державотворення, публіка, публічна сфера, загальне благо, суспільний інтерес, state-making, public, public sphere, public good, public interest

Бібліографічний опис

Зайдель М.І. Загальне благо та суспільний інтерес в умовах українського державотворення / М.І. Зайдель //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1091. – 2013. – С.34-38