Проблемні і пізнавальні завдання з демографії на уроках шкільної географії

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье раскрыта суть проблемных и познавательных заданий по демографии, которые предлагается решать на уроках географии в школе. Охарактеризованы традиционные и творческие задачи по географии, пути развития творческого мышления учащихся

Опис

Ключові слова

методика навчання географії, проблемне завдання, творче мислення

Бібліографічний опис

БОЛГОВА С.В., ПРОБЛЕМНІ І ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДЕМОГРАФІЇ НА УРОКАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.